Nymans Elektriska AB

Hos oss skapas förutsättningar för fantastiska byggnationer

Hur vi gör

Nymans Elektriska finns med genom hela processen

Nymans Elektriska är en komplett leverantör inom konstruktion, entreprenad samt service & underhåll. Vi erbjuder kompetens inom kraft, belysning, kommunikation, säkerhet och brand.
Vi arbetar och samarbetar i alla typer av uppdrag, från mindre installationer till stora entreprenader. Vi är vana och har erfarenhet av att arbeta i olika entreprenadformer, i både samverkan och projekt med fast pris.

Jag vill veta mer
200
antal
Medarbetare
11 ÅR
Snittlängd arbetad tid
400 MSEK
Årsomsättning
50+
år i branSchen
Certifierade inom
Referens från kund

Trygghet och genuin samverkanskultur i alla projektskeden

Det jag uppskattar enormt mycket med Nymans är tryggheten och den genuina samverkanskulturen som råder på hela företaget och i alla projektskeden. Vi kan alltid lita på 100% engagemang oavsett om det gäller rådgivning i tidiga programskeden, leveranstider i produktionen eller servicebesök under garantitiden.

Caroline abrahamsson

Fd Projektchef Arcona

Kontakta oss

Toppen, du skickas nu vidare till vårt kontaktformulär!
Felkoppling! Nu gick någonting snett, prova gärna igen om en liten stund.