Referensprojekt

Ribbyskolan

Projekt Ribbyskolan i Västerhaninge är ett samverkansprojekt med Byggdialog  och Tornberget. Projektet avser om- och tillbyggnation av skola. Den nya byggnaden innehåller lokaler för årskurs F-9. De nya lokalerna innehåller även en lärstudioverksamhet, specialsalar för praktiska och estetiska ämnen, elevhälsa, kansli, idrottshall, tillagningskök samt matsal.

Nymans utförde kompletta elinstallationer av kraft, belysning, kanalisation, tele, brandlarm, passage, säkerhet, rastsignal/uranläggning, och data.

Fastighetsägare
Tornberget
Beställare
Byggdialog
Entreprenadform
Samverkan - ABT06
Byggtid
2021-2022
Ordervärde
ca. 30 MSEK
Kompetenser
Belysning
Belysning
Brand
Brand
Entreprenad
Entreprenad
Kalkyl
Kalkyl
Kommunikation
Kommunikation
Kraft
Kraft
Säkerhet
Säkerhet
Service & underhåll
Service & underhåll
No items found.
No items found.