Energioptimering

17 miljoner armaturer ska bytas ut under de kommande 5 åren. Här berättar vi mer vad det innebär och hur vi kan hjälpa er i processen.

EU införde 2006 ekodesignförordningen för att gradvis minska användningen av kvicksilver som bl.a. finns i lysrör. Nu finns ett stort utbud av kvicksilverfri LED-belysning och därför kommer EU från 24 augusti 2023 att fasa ut kvicksilverbaserad belysning enligt RoHS-direktivet (bl.a. T8- och T5-lysrören). Därefter får inga nya lysrör tillverkas eller importeras inom EU. Befintliga lysrör som redan är installerade eller lagerförda får fortsatta användas och säljas.

Källor

3 personer i skyddsutrustning på en arbetsplats.

Vad behöver jag som fastighetsägare eller hyresgäst göra för åtgärd?

Du behöver inte ta ned alla dina lysrörsarmaturer detta datum, men vår rekommendation att du redan nu börjar fundera på att byta dina gamla lysrörsarmaturer till nyare och modernare LED-armaturer. Som tidigare nämnt får de lysrör som är lagerförda hos återförsäljare runt om i Sverige och Europa fortsatt säljas, men det kommer inte att tillverkas eller importeras några nya.

Vad finns det för ekonomiska vinster med att byta ut till LED-armaturer?

Det finns stora vinster och ekonomiska uppsidor med att byta ut befintliga lysrörsarmaturer. Detta då LED har en längre livstid, drar mindre energi och kräver mindre underhåll. I kombination med byte till nya LED-armaturer rekommenderar vi er att också installera belysningsstyrning. Belysningsstyrning bidrar till smartare energiförbrukning och finansiella besparingar. En sådan investering uppskattas i de flesta fall återbetala sig själv på endast ett par år.

Referens

Hotell Royal Viking

Gerasimos arbetar som teknisk chef på Radisson Hotel Group med ansvar för norra Europa. Under vintern 22/23 genomförde vi på Nymans en första etapp med utbyte av lysrör och installering av belysningsstyrning på Hotell Royal Viking. I samband med avslutad etapp ställde vi några frågor till Gerasimos.

Varför valde ni att byta ut gamla lysrör till LED-belysning och installera styrsystem?

En grundläggande anledning som fick oss att agera nu är de nya EU-reglerna med RoHS-direktivet. En annan viktig anledning är energieffektivisering. Genom att kunna styra när och hur olika utrymmen ska vara tända och släckas kan vi bidra positivt till klimat och plånbok.

Vad innefattade projektet?

Som en första etapp byttes belysning ut och belysningsstyrning installerades i förråd, garage, korridorer och andra back office utrymmen. Kommande etapper innebär bl.a. mötesrum, frukostrum, kontor och andra öppna ytor där människor rör sig i våra fastigheter.

Hur ser ni på resultatet av Nymans genomförda arbete?

Vi är mycket nöjda med utförandet och ser positivt på att fortsätta samarbetet och tillsammans effektivisera arbetet med smart belysning i våra fastigheter.

Vilka positiva effekter ser du att utbytet ger för er som fastighetsägare?

Vi får först och främst bättre belysning vilket ger en förbättrad arbetsmiljö med ökad trivsel bland personal. Utbytet bidrar också till stor energibesparing samt minskat underhållsarbete.

Besparingar över tid

Diagram som visar besparingar vid byte från lysrör till LED. Investeringen beräknas vara lönsam efter 2 år och LED sparar därefter pengar jämfört med traditionella lysrör.

Diagrammet visar möjliga besparingar för en lokal med 150 st lysrörsarmaturer som brinner 10 tim/dygn, 365 dagar om året och som har en betydligt kortare livslängd än LED. Vid ett byta till moderna LED-armaturer kan energikostnaden mer än halveras samtidigt som ljusflödet ökar.

Väljer du att lägga till en smart belysningsstyrning så kan du komma ner ytterligare i förbrukning. En lönsamhetsberäkning som tar hänsyn till investeringskostnad, armaturens livslängd, driftkostnad och underhållskostnad visar på en återbetalningstid på ca 2 år.

Kvinna i skyddsutrustning utför elinstallation i taket.
Kontakt

Hur går du tillväga om du vill ha vår hjälp?

Börja med att kontakta oss genom service@nymansel.se eller 08-745 70 00 därefter följer vi denna process:

  • Inventering och kontrollering av status på er anläggning eller fastighet.
  • Vi utför en konverteringsberäkning och ger förslag på en ersättningsmodell.
  • Utefter era behov lämnar vi därefter en offert på vad ett utbyte utav era befintliga lysrörsarmaturer till moderna LED-armaturer skulle kosta.
  • Vid godkänd offert upprättar vi tillsammans en utbytesplan om hur och när utbytet ska ske.
  • Därefter utför vi arbetet enligt överenskommen plan.