Vad vi gör

Kommunikation

KOMMUNIKATION

Med bred kunskap genomför vi effektiva installationer

Inom området kommunikation installerar vi både enkla och integrerade lösningar i ett flertal olika kommunikationssystem. Exempel på detta är traditionella 01-nät, bussnät, KNX-system för fastighetsautomation, antenn- och ljudanläggningar samt fastighetsnät det vill säga fiber eller koppar för data och tele. Våra konstruktörer genomför dokumentation och teleregistrering före installation. Tack vare vår breda kunskap kan vi genomföra effektiva och produktiva installationer som skapar bra ekonomi för våra beställare.

Anledningar att välja Nymans för kommunikation

  • Stor erfarenhet av olika kommunikationssystem

  • Effektiva och produktiva installationer som ger bra ekonomi åt kund

Medarbetarutlåtande

Trygghet genom samarbete med kollegor

Vi har olika typer av uppdrag inom kommunikation. Det kan vara enskilda datanätsinstallationer eller så utför vi installationer som ingår i en entreprenad. Det känns bra för mig som är ute på arbetsplatsen att veta att mina kollegor redan dubbelkollat omfattning, länkklasser och materialkategorier innan arbetet utförs. Det minimerar uppkomsten av missförstånd och fel och gör att jag helt och hållet kan fokusera på själva produktionen.

Håkan nilsson

Arbetsledare Entreprenad
Kontakt

Vill du prata med den av oss som är bäst på det här?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt? Vår områdesspecialist svarar gärna på dina frågor.

Magnus Johansson

Affärsområdeschef Säkerhet & Teknikchef - Behörig ingenjör inbrottslarm och kamerabevakning
magnus.johansson@nymansel.se08-586 441 13