Hur vi gör

Hos oss skapas förutsättningar för fantastiska byggnationer

Två glada män med arbetskläder och skyddshjälmar.
vårt arbetssätt

Nymans Elektriska finns med genom hela processen

Nymans Elektriska är ett av Storstockholms ledande elinstallationsföretag med över 50 års erfarenhet av elinstallationsbranschen. Som en komplett leverantör inom konstruktion, entreprenad samt service & underhåll erbjuds marknaden kompetens inom kraft, belysning, kommunikation, säkerhet och brand.

Vi arbetar med alla typer av uppdrag och samverkansprojekt, från mindre installationer till entreprenader. Vi har lång erfarenhet av olika entreprenadformer med såväl fastpris som i samverkansprojekt.
Vi arbetar med många olika kategorier av kunder. Bland dessa finns allt från byggföretag, projektledningsföretag, fastighetsbolag, industriföretag till stat, kommuner och landsting.
Som kund till oss får ni tillgång till vår samlade kompetens. Nymans har allt under ett tak och kan därför samordna konstruktion, installation och olika tekniska lösningar. Vi utser en engagerad kontaktperson per projekt som arbetar i nära kontakt med er som kund. Efter genomförda installationer hjälper vi gärna till med vidare service och underhåll, vilket vi erbjuder fördelaktiga avtal för. Nymans Elektriska står för stabilitet, trygghet och långsiktighet.

Samverkan

Att samverka med andra parter är en självklar utgångspunkt och styrka hos oss på Nymans Elektriska.

Vår historia med lång erfarenhet av totalentreprenader har lärt oss ett speciellt förhållningssätt till samverkan och samarbetsförmåga. Vi är helt enkelt vana att ta ansvar för det vi utför, både för egen del och som stöd för våra samarbetspartners. Även i utförandeentreprenader har vi ett förhållningssätt som krävs i totalentreprenader. De senaste tio åren har samverkansentreprenader kommit att dominera vår entreprenadverksamhet. Redan 2008 genomförde vår ledning en första utbildning inom samverkan i samband med samverkansprojektet Bromma Blocks ihop med Skanska. Denna samarbetsform har visat sig vara ett utmärkt sätt att ta till vara på vår kompetens och mångåriga erfarenheter. Vi har utfört mer än hundra samverkansprojekt av olika slag och varierande storlek. Synergieffekterna från samarbetet mellan konstruktörer och installationsansvariga har medfört att vi i ett tidigt skede kan vara behjälpliga med installations- och produktionslösningar, inte minst vid materialval för den mest prisvärda och kvalitetssäkra lösningen. På så sätt kan onödiga kostnader undvikas. Vår erfarenhet är att samverkansentreprenader är ett framgångsrecept. Ett arbetslag med gemensam syn på arbetssätt kan skapas utifrån medarbetarnas kunskap och inställning. I traditionella entreprenader med fasta priser kan inställningen bli fientlig i stället för hjälpsam och samarbetsvillig, vilket inte främjar projekten.

Arbetsledaren överser arbetet i blivande kontorslokal.
Kundutlåtande

Pålitliga med ett högt engagemang

För mig handlar samverkan om att respektive part bidrar med kompetens för att generera ett bättre resultat till lägre kostnad. Nymans har i våra samverkansprojekt alltid varit pålitliga med ett högt engagemang i allt från säkerhet och kvalitet till inköp och prognos. Tillsammans får vi 1+1 att bli mer än 2. Ett tydligt och prestigelöst ledarskap som smittar av sig i hela organisationen gör att Nymans har en vilja och förmåga att bli bättre och bättre för varje projekt.

tomas bjöör

Fd Projektchef Skanska
medarbetarutlåtande

Samverkan ger goda förutsättningar

Genom samverkansprojekt ges jag som entreprenadchef på Nymans de bästa förutsättningarna att tillsätta den rätta organisationen utifrån projektets behov. Genom att vi som UE ofta sitter med tidigt i projekten får vi bättre förståelse för kundens önskemål och vision med slutprodukten.
 

Magnus lindh

VD & Affärsområdeschef Entreprenad Nymans Elektriska AB
Två män i skyddsutrustning på en arbetsplats kollar på en digital läsplatta.

Digitalisering

För oss på Nymans Elektriska är det viktigt att säkerställa och leverera hög kvalité i vårt arbete. För att möta utveckling och efterfrågan arbetar vi aktivt med olika digitala verktyg i vårt dagliga arbete i projekt.

Vi använder olika programvaror för att effektivisera och förenkla arbetet med ritningar, egenkontroller, granskning, mängdning, besiktningsärenden, arbetsmiljöfrågor, mötesdokumentation och videomöten. I projekten använder våra medarbetare ofta tablets som iPad och smarta mobiler. Några exempel på applikationer som vi arbetar med är Bluebeam, CAD/BIM, Navisworks, Dialux, Buildsafe, Microsoft OneNote och Teams.

Nymans KMA

Nymans-KMA är en digital plattform som Nymans utvecklat i egen regi. Egenkontroller och avprovning av det utförda arbetet görs i Nymans-KMA. I plattformen kan vi själva, våra kunder, samarbetspartners och besiktningsmän kontinuerligt följa projektens framdrift och löpande få enkla och tydliga rapporter.
Att kunna följa kostnader och budget och få prognoser för slutkostnaden är centralt i alla projekt, inte minst i samverkan med andra. Nymans har utvecklat ett eget verktyg som ger träffsäkra prognoser för våra kunder. Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda våra kunder en tydlig bild över projektens framdrift.

Som digitalt ansvarig i projekt ser jag stora fördelar med vårt sätt att arbeta. Genom vår egenutvecklade digitala egenkontroll och digitala ritningar kan montörer enkelt utföra sitt arbeta med hjälp av en surfplatta. Digitala verktyg som Bluebeam underlättar arbetet med att mängda och räkna material. Allt detta sparar både tid, pengar, papper och säkerställer korrekta underlag som löpande uppdateras.
- Johan Johansson, Montör och digitalt ansvarig i projekt

Läs mer om Nymans KMA

Ledarskap

Nymans Elektriska värderar medarbetarnas utveckling mycket högt. Det visar sig bland annat genom:

- möjlighet till nya roller i organisationen
- ledarskapsutveckling
- medarbetarna väljer att stanna kvar i företaget


I vår bransch går utvecklingen snabbt. Att hålla sig uppdaterad och kontinuerligt vidareutveckla personalen är därför avgörande. Vi erbjuder möjlighet att lära sig nya arbetsuppgifter och även att utvecklas till ledande montör, platschef, projektledare, kalkylator eller konstruktör. Många medarbetare som idag har ledande befattningar började sin karriär som montör.
Nymans Elektriska arbetar kontinuerligt med ett program för ledarskapsutbildning och mentorskap (BLI). Detta ger oss en enhetlig syn på ledarskap i hela organisationen. Satsningen på ledarskapsutbildning leder också till ökad insikt och kunskap för att personalen ska trivas, utvecklas och stanna i företaget.
Ett kvitto på vårt framgångsrika arbete är att den genomsnittliga anställningstiden är mer än 11 år. Den längsta anställningstiden är idag 48 år. Som anställd på Nymans kan man känna sig både trygg och ha möjlighet till utveckling. Som kund får man erfaren och vidareutbildad personal

Fyra män i ett arbetslag har arbetsplatsmöte.

Kundrelationer

På Nymans Elektriska är kunskap kombinerat med rätt attityd det som ger ordet kompetens dess rätta innebörd. Vi är övertygade om att anledningen till att vi varit ett framgångsrikt företag under en lång tid, är att vi är bortskämda med att ha både kunnig och engagerad personal på alla positioner.
Våra medarbetare jobbar hårt och känner yrkesstolthet. De lägger ner tid på att sätta sig in i våra kunders verksamheter och sätter en ära i att hålla ordning och reda i projekten.
Det är viktigt för oss att arbeta nära våra kunder, leverantörer och samarbetspartners och vi vet att långsiktiga relationer ger lönsamma affärer för alla inblandade. Tillsammans skapar vi förutsättningar för fantastiska byggnationer!

Kundutlåtande

Nymans är vårt förstaval

Nymans har en företagskultur och ett mindset som passar oss och våra kunder. Ser till projektets bästa och levererar alltid med kvalitet. Vårt förstaval.

Installationssamordnare på ett av Sveriges ledande byggbolag

Hållbarhet

Miljö

För oss är det viktigt att vara med i utvecklingen när det gäller energieffektiva lösningar. Detta i syfte att alltid kunna erbjuda våra kunder framtidssäkra lösningar. Därför arbetar vi med ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor och miljöcertifieringssystem som Bream, LEAD, Green Building, för att nämna några. Genom den kompetens som våra medarbetare och samarbetspartner besitter kan vi vara med och skapa förutsättningar för energieffektiva fastigheter på ett nytänkande sätt.
Vi går mot att ställa om till 100% fossilfritt och de senaste åren har vi succesivt bytt ut tjänstebilarna och fordonsflottan utav våra servicebilar.
I takt med att efterfrågan och behovet av laddstolpar för eldrivna fordon ökat senaste åren erbjuder vi helhetslösning inom detta för våra kunder. Vi har utfört flertalet installationer i bl.a. garage kopplade till kontor, hotell, köpcenter samt bostadsrätter.
Solceller är också något som vi har stor erfarenhet av och som ofta ingår i de entreprenader och ombyggnationer vi utför löpande.

Solceller på ett tak med utsikt över Globen, Stockholm
Kvinna i skyddsutrustning utför elinstallation i taket.
Hållbarhet

Socialt engagemang

Att uppmärksamma den psykosociala arbetsmiljön är betydelsefullt för att skapa en välfungerande arbetsplats. Vi arbetar proaktivt med arbetsmiljöfrågor och har ett mycket lågt sjukfrånvarotal och väldigt få arbetsskador. Detta är sällsynt för ett företag i vår bransch.
För att säkerställa att branschen föryngras och fylls på med nästa generation hjälper vi till att förbättra gymnasieutbildningar för elektriker. Vi sitter med i gymnasieskolors programråd och erbjuder varje år praktikplatser till elever från yrkesutbildningar. Flera av praktikanterna har fått anställning som lärlingar och därefter fast anställning. Många på företaget startade sin karriär som praktikant hos oss.
Vårt hjärta klappar också för ungdomsidrotten i Storstockholm. Förutom att vi sponsrar ett antal olika idrotter och lag, stödjer vi även Haninge kommuns satsning på att låta handikappade ungdomar prova på olika idrotter.

Kontakt

Vill du prata med någon av våra specialister?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt? Kontakta oss så via formulär eller direkt. Uppgifterna hittar du via knappen nedan.