Nymans elektriska

Karriär

Att arbeta på Nymans elektriska

En professionell, familjär och öppen arbetsplats full av möjligheter

Nymans Elektriska arbetar i en platt organisation, med snabba beslutsvägar och god kommunikation mellan anställda. Hos oss ges möjlighet till ständig utveckling med möjligheter till nya roller, nya kompetenser och ansvar. Vi är stolta över att de flesta av våra anställda väljer att arbeta hos oss länge, de flesta till pension.

Många medarbetare väljer att arbeta hela sitt yrkessamma liv på Nymans Elektriska!

Nymans Elektriska kännetecknas av att ha en platt organisation. Det märks inte minst genom att alla, oavsett roll i företaget, är mycket engagerade i verksamheten. En av fördelarna med vårt arbetssätt är att beslutsvägarna blir korta. Genom att frågor får svar snabbt kan vi arbeta flexibelt, såväl internt som externt.
Det är sällan som anställda hos oss väljer att sluta, något som vi är mycket stolta över. Atmosfären på företaget är informell, nära på familjär. Vi är måna om att alla medarbetare ska må bra och att tillsammans skapa en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykiskt.

Värnar om kompetensutveckling
Kompetensutveckling är något vi sätter högt på prioriteringslistan. Det är alltid mycket nytt på gång i vår bransch och därför helt avgörande att vi håller oss uppdaterade och tar oss an ny information och teknik. Vi har ett stort intresse av att vara med och utveckla branschen in i framtiden. Finns det ett intresse att testa nya uppgifter och moment i installationsyrket försöker vi alltid tillgodose detta för att stärka individers utveckling.  

Ledarskap
Ett gott ledarskap ser vi som vår nyckel till framgång. Vi arbetar därför målmedvetet och långsiktigt med ledarskapsutveckling. Det skapar en positiv arbetsmiljö för vår personal, en miljö som gör att personalen trivs och stannar. Många anställda har arbetat hela sitt yrkessamma liv på företaget.

Läs mer om hur vi på Nymans arbetar med ledarskap.

Kultur av tillit​
Inom Nymans Elektriska har vi en arbetsmiljö som genomsyras av tillit där vi litar på varandra. Det finns inga dolda agendor eller mentalitet av att ”läsa mellan raderna”. Vi har skapat en organisation som är välmående och det gör att vi kan ägna oss åt våra arbetsuppgifter. 

Våra anställda har integritet men inser att de ska vara ärliga och uppriktiga. Vi tror på en öppen och kamratlig miljö där du vågar ge och ta feedback i olika former. Det är viktigt att vara ödmjuk inför nya utmaningar. När hela företaget har mål och drivkraft att arbeta i rätt inriktning skapas förtroende, trovärdighet och tillit.

Nymans Academy

Nymans Elektriska vill vara en arbetsgivare som engagerar sig i unga individers utveckling och introduktion till yrkeslivet.  

En stor del av vår personal har arbetat på Nymans Elektriska under hela sitt yrkesverksamma liv. Många har börjat hos oss som lärlingar efter praktikperioden. Vi ser det som ett tecken på hög trivsel, gott ledarskap och att man getts möjlighet att utvecklas. Vi investerar i nästa generation – vår framtid – för att företaget ska fortsätta att utvecklas. Varje år tar vi in lärlingar för att dela med oss av den kunskap och erfarenhet som företaget samlat på sig under 50 år i branschen. Vi vill säkra kompetens och föryngring av företaget för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.
I utbildningsprogrammet ”Nymans Academy” får alla lärlingar en egen mentor och en individuell utvecklingsplan. Mentorn finns med som stöd under hela lärlingstiden och för att utvecklingsplanen ska fullföljas. Som lärling på Nymans Elektriska ges du möjlighet att delta i olika typer av projekt och arbetsmoment så att din kompetens blir så bred som möjligt.

Lediga jobb

Vill du bli en del av Nymans Elektriska? I listan finns de tjänster vi har behov av att tillsätta just nu.

Medarbetarutlåtande

Jag får ständigt lära mig nya saker

Jag trivs på Nymans för att jag får utföra så många olika arbetsmoment. Jag får lära mig nya saker hela tiden och jag har schyssta kollegor som gör att man har kul på jobbet. Projekten jag har arbetat med har varit spännande och jag har lärt mig många nya saker.

Fernanda Nayeli Arboleda

Montör Entreprenad
Medarbetarutlåtande

Utvecklande att få träffa olika människor

Jag tycker att det bästa med att jobba inom service och underhåll är att det är ett så flexibelt jobb. Jag träffar hela tiden olika sorters människor, vilket är väldigt utvecklande, samtidigt som jag får användning för hela min yrkeskunskap.

håkan nicklasson

Servicemontör

Skolsamarbeten

Nymans Elektriska strävar efter att vara nytänkande, att branschen utvecklas och fylls på med nästa generation montörer. Vi hjälper till att förbättra gymnasieutbildningarna av elektriker. Vi deltar i programråd på gymnasieskolor och erbjuder varje år praktikplatser med det långsiktiga målet att få fram engagerade och yrkesstolta medarbetare.

Kvinna i skyddsutrustning utför elinstallation i taket.
Fem glada män dricker kaffe vid en köksö

Fördelar med att arbeta på Nymans

  • Högpresterande bolag med lojala medarbetare

  • Fokus på ledarskap

  • Modernt företag

  • Stort engagemang för god arbetsmiljö

  • Vår vision är att medarbetarna ska trivas och stanna länge i företaget

  • Platt organisation

medarbetarutlåtande

Företag i framkant skapar trygghet

Jag trivs mycket bra i min roll som projektledare. Att företaget ligger i framkant och anammar nya arbetssätt såsom prognosverktyg, uppföljning och ny teknik medför att jag som projektledare blir effektiv och känner mig trygg i mina beslut.

håkan sjögren

Operativ Chef & Projektledare Entreprenad
medarbetarutlåtande

Arbetat på Nymans sedan 1982

Jag började på företaget år 1982 som 23:e montören in, idag är vi ungefär 130 montörer. Trots att företaget blivit stort finns den familjära känslan kvar. En viktig faktor är att så gott som alla i ledningen på företaget har jobbat som montörer, vilket ger stor förståelse för verkligheten i projekt och för mig som montör.

Ingemar "Igge" PErsson

Montör Entreprenad
Kontakt

Vill du prata med någon av våra specialister?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt? Kontakta oss så via formulär eller direkt. Uppgifterna hittar du via knappen nedan.