Digital egenkontroll med Nymans-KMA™

Nymans Elektriska driver på digitaliseringen med egen app.

─ För Nymans är det avgörande att hålla hög kvalitet i våra installationer. Därför har vi utvecklat en digital plattform för egenkontroller och avprovningar, säger Nymans VD Magnus Lindh.

─ Fördelarna med systemet är många, säger projektledare som använder Nymans-KMA. De räknar upp några fördelar:
– Montörerna kan enkelt kontrollera i en padda eller en telefon. Vi kan skräddarsy egenkontroller i stora eller små projekt. Vi får en tydlig bild över hur projekten ligger till och kunder och besiktningsmän kan lätt följa framdriften.

─ Som kund ser jag jättestora fördelar med Nymans digitala plattform för egenkontroller, säger Joel Kronheffer, installationssamordnare på NCC. Han nämner särskilt möjligheten att överblicka hur hela projektet löper framåt och att det spar både tid och pengar åt alla inblandade i projektet.

Några röster om Nymans-KMA från kunder och projektledare

”Kunder och besiktningsmän kan enkelt följa framdriften i projekten.”
”Nymans-KMA fungerar i praktiken.”
”Enkelt att skapa bra rapporter till kunderna.” 

En hand håller i en mobiltelefon där man ser ett utsnitt från appen  Nymans-KMA

Enkelt och mobilt

Ett modernt gränssnitt gör det lätt att alltid ha egenkontrollen lättillgänglig.

Följ projekten i realtid.

Flexibla lösningar för olika typer enheter och projekt.

Kort rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.