Referensprojekt

Chopin, Karolinska Huddinge

Chopin var ett omfattande samverkansprojekt tillsammans med Locum, Skanska och övriga installationsdelar. Tillsammans konstruerade och producerade Nymans Elektriska en ny sjukhusbyggnad med en bruttoarea på cirka 29 000 kvadratmeter. Byggnaden består av 23 operationssalar och sterilcentral, cirka 8 rum för interventionell verksamhet, cirka 21 rum för röntgenundersökningar samt tillhörande stödutrymmen.

Nymans Elektriska utförde elinstallationer av kraft, belysning, kommunikation, säkerhet samt dörrmiljösamordning.

Fastighetsägare
Locum
Beställare
Skanska Sverige AB
Entreprenadform
Samverkan – AB04
Byggtid
2017–2020
Ordervärde
127 MSEK
Kompetenser
Belysning
Belysning
Entreprenad
Entreprenad
Kommunikation
Kommunikation
Kraft
Kraft
Säkerhet
Säkerhet
Brand
Brand
No items found.
No items found.