Referensprojekt

Medborgarhuset

Detta projekt var ett omfattande samverkansprojekt mellan Stockholm Stad, Peab och Nymans Elektriska. Huset hade stora renoverings- och utvecklingsbehov och målet var att det skulle bli en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats för alla besökare. Visionen är Medborgarhuset ska vara en plats för kropp, själ och bildning.

Renoveringen omfattade förbättrad tillgänglighet i och kring Medborgarhuset, moderniserade samlingslokaler med ökad miljöhänsyn samt ett övergripande bevarande arbete för att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värde.

I praktiken innebar det ombyggnation av simhall, bibliotek, sporthall, kontor, restauranger & förvaltningsytor åt Stockholm Stad.

Nymans Elektriska genomförde kompletta installationer av kraft, belysning, kommunikation, säkerhet samt lås och beslag.

Fastighetsägare
Stockholm Stad
Beställare
Peab Sverige AB
Entreprenadform
Samverkan – AB04
Byggtid
2018–2020
Ordervärde
81 MSEK
Kompetenser
Belysning
Belysning
Entreprenad
Entreprenad
Kommunikation
Kommunikation
Kraft
Kraft
Säkerhet
Säkerhet
Brand
Brand
No items found.
No items found.