Referensprojekt

Kv. Mästerhuset

Projektet innefattade om- och tillbyggnad av Kv. Mästerhuset. Detta är ett av Stockholms mest teknikfyllda hus. På entréplan finns en restaurang och övriga våningar består av kontorslokaler.


Hållbarhetstänket har varit viktigt rakt igenom och därför har stort fokus lagts på en LEED-certifiering av byggnaden med den högsta klassningen Platinum. LEED ser på hela kedjan med närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat, både under och efter byggtid. Byggnaden har strikta energikrav samtidigt som det finns höga krav på inomhusmiljön. För att klara dessa mål har Nymans projektörer tillsammans med övriga projektörer arbetat i ett nära samarbete för att hitta de optimala lösningarna.

 

I detta projekt genomförde Nymans Elektriska konstruktionsarbete samt elinstallationer av kraft, belysning, kommunikation och säkerhet.

Fastighetsägare
Pembroke
Beställare
NCC Sverige AB
Entreprenadform
Samverkan – ABT06
Byggtid
2014-2016
Ordervärde
ca. 120 MSEK
Kompetenser
Belysning
Belysning
Entreprenad
Entreprenad
Konstruktion
Konstruktion
Kommunikation
Kommunikation
Kraft
Kraft
Säkerhet
Säkerhet
Brand
Brand
No items found.
No items found.