Referensprojekt

Hägerneholmsskolan inkl. sporthall

Projektet avsåg nybyggnation av Hägerneholmsskolan med plats för 600 elever och en förskola för 110 barn. I uppdraget ingick även en idrottshall med läktare samt en konstgräsplan.

Skolan är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld och idrottshallen enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär höga krav vad gäller material, energi och inomhusmiljö.

 

Projektet skedde i samverkan mellan Täby Kommun, Arcona, Exengo och Nymans Elektriska. Nymans Elektriska utförde kompletta elinstallationer av kraft, belysning, kommunikation, säkerhet och solceller.

 

Fastighetsägare
Täby Kommun
Beställare
Arcona AB
Entreprenadform
Samverkan – ABT06
Byggtid
2018–2019
Ordervärde
27 Mkr
Kompetenser
Belysning
Belysning
Entreprenad
Entreprenad
Kommunikation
Kommunikation
Kraft
Kraft
Säkerhet
Säkerhet
Brand
Brand
No items found.
No items found.