Referensprojekt

Läkerol Arena

Under åren 2006–2007 genomförde Nymans Elektriska på uppdrag av Skanska konstruktionsarbete samt el-och teleinstallationer i om- & nybyggnationen av Läkerol Arena i Gävle (nuvarande Monitor ERP Arena).

För Nymans innehöll projektet elinstallationer av kraft, belysning, kommunikation & säkerhet.

Fastighetsägare
Beställare
Skanska Sverige AB
Entreprenadform
ABT94
Byggtid
2006–2007
Ordervärde
16 MSEK
Kompetenser
Belysning
Belysning
Entreprenad
Entreprenad
Kommunikation
Kommunikation
Kraft
Kraft
Säkerhet
Säkerhet
No items found.
No items found.