Referensprojekt

Ersta Nya Sjukhus

Stockholm växer och behovet av specialiserad vård och vårdplatser ökar. För att kunna bedriva högkvalitativ vård, forskning och utbildning i framtiden har Ersta Diakoni byggt ett nytt sjukhus. Det är ett modernt sjukhus, skapat för långsiktig och hållbar hälso- och sjukvård. En attraktiv och tillgänglig miljö för både patienter, besökare och medarbetare. Byggnaden innehåller även kommersiella lokaler i form av apotek och gym.

Nymans Elektriska utförde i detta projekt kompletta elinstallationer av kraft, belysning, kommunikation och säkerhet.

Fastighetsägare
Ersta Diakoni
Beställare
SSEA
Entreprenadform
Samverkan – AB04
Byggtid
2020 - 2023
Ordervärde
ca. 90 MSEK
Kompetenser
Belysning
Belysning
Kommunikation
Kommunikation
Kraft
Kraft
Säkerhet
Säkerhet
Entreprenad
Entreprenad
No items found.
No items found.