Referensprojekt

Söderbymalmsskolan (Kv. Riksäpplet 2)

Haninge är en av de snabbast växande kommuner i Stockholms län. Samtidigt som barnfamiljer flyttar in ökar också behovet av skolor. Därför har Haninge Kommun valt att renovera gamla KTH-lokaler för att ge plats åt högstadieskolan Söderbymalmsskolan, som är en årskurs 7-9-skola.

I projektet utförde Nymans Elektriska projekterings- och konstruktionsarbete samt kompletta installationer av kraft, belysning, kommunikation och brand. Som fastighetssystem har KNX använts både för belysningsstyrning och signalutbyte mellan olika system.

Fastighetsägare
Samhällsbyggnadsbolaget
Beställare
In3prenör AB
Entreprenadform
Samverkan - ABT06
Byggtid
2019-2021
Ordervärde
30 MSEK
Kompetenser
Belysning
Belysning
Kraft
Kraft
Kommunikation
Kommunikation
Entreprenad
Entreprenad
Brand
Brand
No items found.
No items found.