Referensprojekt

Blåsippan Förskola

I utkanten av Jordbro, söder om Stockholm har vi varit med och byggt Blåsippan Förskola. Lokalerna öppnades för verksamhet 2021 och består av åtta avdelningar med plats för 144 barn.

Blåsippan förskola är en utav flera skolbyggnationer som vi genomfört i samverkansprojekt med Byggdialog AB som, genom entreprenadkontrakt med Tornberget Fastighetsförvaltning AB, agerar totalentreprenör. I detta projekt utförde vi på Nymans Elektriska konstruktionsarbete samt grundläggande installation av kraft, belysning, kommunikation och säkerhet.

"Som projektledare för konceptskolorna i Haninge är det lärorikt och kul att arbeta i långsiktigt samarbete med beställare och UE. För varje förskola effektiviserar vi byggnationen och skapar i och med detta tidsmässiga och ekonomiska besparingar för kommande förskolor."

- Andreas Johansson, Projektledare Nymans Elektriska

Fastighetsägare
Tornberget Fastighetsförvaltning AB
Beställare
Byggdialog AB
Entreprenadform
Samverkan – ABT06
Byggtid
2020-2021
Ordervärde
ca. 3,2 Mkr
Kompetenser
Belysning
Belysning
Entreprenad
Entreprenad
Kommunikation
Kommunikation
Konstruktion
Konstruktion
Kraft
Kraft
Säkerhet
Säkerhet
No items found.
No items found.